Ankraj

Ankraj üç kısımdan meydana gelmiş bir gergi çubuğu veya telidir. Birinci kısım, ankraj çubuğunu zemine tespit eden, çevresine çimento enjeksiyonu yapılmış kafa kısmıdır. İkinci kısım, ankrajın dışarıdaki ucudur ve ankraj kuvvetini satha yayan bir başlığı ihtiva eder. Ankraj çubuğunun bu iki kısım arasında kalan gövde ise, genellikle, yalnız kuvveti iletmeye yarar Ankraj teşkilinde başlıca dört adım vardır:

  1. Ankraj çukurunun açılması
  2. Ankraj çubuğu veya telinin yerleştirilmesi
  3. Enjeksiyon yapılması
  4. Uç kısmın tespiti

Genellikle, 14cm çapında delik, rotary, darbeli sistem ile açılır. Delik çapı her zaman çubuk veya tel çapından yeteri kadar büyük olmalıdır. Çubuk veya teli tespit için, kafa kısmından başlayarak çimento enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyon sistemi ve kullanılan karışım değişik olur; fakat esas bağlayıcı çimentodur. Enjeksiyon betonunun prizi için yeteri kadar süre geçtikten sonra uç kısmı tespit edilir, ankrajın teşkilinde öngörülmüşse çubuk veya tele germe tatbik edilir.

a) Sürekli ankrajlar: Sürekli yapılan ve kazı destekleme sistemlerinin servis ömrü boyunca güvenliğinin ve stabilitesinin sağlanması amacıyla yapılırlar.

Kalıcı ankrajlar ise akma deformasyonuna ve korozyona karşı konulması gerektiğinden ve destekleyeceği yapının tüm ömrü boyunca görev alacağından daha dikkatli dizayn edilmelidir. Bu faktörler göz önüne alınarak inşa edilmelidirler. Ayrıca prensipte kalıcı olması istenen ankrajlarda, bir diğer önemli faktör ise ankrajın istenildiğinde değiştirilebilmeye müsait bir teknikle yapılmasıdır.

b) Geçici ankrajlar: Bu ankrajlar, genellikle bir projenin inşaatı sırasında kısa süreli olarak kuvvetlere karşı koyan ve böylece güvenli inşaat imkanı sağlayan ankrajlardır. Geçici ankrajlar genelde 3 yıldan fazla kalmayan ve aylarla ifade edilebilecek bir hizmet ömürleri bulunan ankrajlardır.